Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Simply Wild

  • Deze regels zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Simply Wild Events en bezoekers van het evenement. Legitimatie is verplicht. Op de dag van het evenement moet een bezoeker de minimumleeftijd van 18 jaar hebben.

 

  • De gemeente, de beheerders van de locatie en/of de organisatie “Simply Wild”, en/of personen die voor het evenement werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade, die de bezoeker van het evenement kan ondervinden.

 

  • Bezoekers worden voor binnenkomst van het evenement gefouilleerd. Personen die hier niet aan meewerken, kan de toegang geweigerd worden.

 

  • Het is verboden de volgende materialen/middelen op het terrein van het evenement bij te hebben, deze worden dan ook geweigerd bij de toegang: professionele foto-, film- en andere geluids- en/of beeld-opnameapparatuur, alle soorten dranken, voedsel, drugs, glaswerk, vuurwerk, plastic flessen, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Simply Wild Events kan personen de toegang weigeren of verwijderen van het terrein.

 

  • Bezoekers hebben zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van het (security) personeel. Bezoekers op het evenementen terrein dienen ten alle tijden mee te werken aan onderzoek/fouillering door beveiliging en/of politie.

 

  • Bij schadeclaims is de aansprakelijkheid van de organisatie maximaal doorgaand tot het bedrag dat haar verzekeraar in een bepaald geval uitkeert vanwege enige schade en/of letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.

 

  • Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Alle bezoekers geven door betreden van de plaats van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en foto-beelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren. Ook als deze foto’s of video’s gemaakt zijn door de bezoeker.

 

  • Het programma is in alle gevallen onder voorbehoud. Wanneer een of meerdere acts niet kunnen doorgaan worden kaarten niet retour genomen. Er zal geprobeerd worden een vervangend programma aan te bieden.

 

  • De algemene voorwaarden liggen altijd ter inzage bij de organisator. Op verzoek wordt een afschrift van deze voorwaarden toegezonden.

 

WAARSCHUWING: evenementen met muziekversterking kunnen gehoorbeschadiging veroorzaken. Simply Wild Events is hiervoor niet aansprakelijk. Op het terrein is gehoorbescherming te verkrijgen.